Eksempel og mal på aksjonæravtale

kr 90,00 eks mva

Eksempel på aksjonæravtale

Unngå framtidige konflikter som aksjonær. Lag regler for hvordan aksjonærer skal forholde seg til hverandre.

Aksjonæravtalen skal regulere forholdet mellom aksjeeiere, og kan f.eks si noe om fordeling av styreplasser, omsetning av aksjer for aksjonærene, utbytte og håndtering av konflikter.

Aksjonæravtaler er ikke offentlig, men en privatrettslig avtale mellom partene. Du får i tillegg vedtekter og en sjekkliste som benyttes i sammenheng med aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen kan tilpasses internt – og leveres som worddokument.  

Ønsker du tilgang til alle dokumenter?

Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med daglig ledelse, personalledelse, avtaler, økonomi, styrearbeid mm.

Tilgang til over 170 dokumentmaler.