Eksempel og mal på aksjonæravtale

kr 70,00 eks mva

Eksempel på aksjonæravtale

Unngå framtidige konflikter som aksjonær. Lag regler for hvordan aksjonærer skal forholde seg til hverandre.

Aksjonæravtalen skal regulere forholdet mellom aksjeeiere, og kan f.eks si noe om fordeling av styreplasser, omsetning av aksjer for aksjonærene, utbytte og håndtering av konflikter.

Aksjonæravtaler er ikke offentlig, men en privatrettslig avtale mellom partene. Du får i tillegg vedtekter og en sjekkliste som benyttes i sammenheng med aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen kan tilpasses internt – og leveres som worddokument.  

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument