Rutiner ved seksuell trakassering og trakassering – eksempel og mal

kr 90,00 eks mva

Kategori:

Beskrivelse

Rutiner ved seksuell trakassering – eksempel og mal

Som arbeidsgiver har man plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassen.
Trakassering, medregnet seksuell trakassering, er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 4-3 og likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6.

Man må ha klare rutiner for å oppfylle, håndtere og følge opp plikten med blant annet retningslinjer og et godt system for varsling.

Leder1 leverer en veileder og rutinebeskrivelse for å overholde plikten man har som arbeidsgiver innen seksuell trakassering og trakassering.
Det medfølger også egen mal som kan benyttes til varsling av trakassering

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter