Leder1 – flerbrukerversjon

kr 1 990,00 eks mva

Leder1 styrker deg i rollen som rådgiver! 

Denne tilgangen passer for de som utøver rådgivningstjenester innen ledelse, personal, styrearbeid og økonomi.
Del tilgang med egne klienter. Sørg for at riktig formalia følges.
Dokumentene på Leder1 leveres i formater som Word, PDF og Excel, og er kvalitetssikret av fagmiljø innen våre tema.
Produktene er til en hver tid løpende oppdatert og kvalitetssikret i henhold til gjeldende satser, forskrifter, reglement og lovverk. 

  • Vær i forkant ved å benytte riktig formalia i forbindelse med personalledelse, avtaler og kontrakter, økonomi og styrearbeid.
  • Malene leveres som fil etter bestilling.
  • Intern søkefunksjon på leder1.no for å finne relevant produkt.
  • Produkter tilpasset for å legge til bedriftsinterne opplysninger.
  • Hev egenkompetansen som leder, personalansvarlig, styremedlem eller rådgiver.

I avtalen på 12 måneder inngår:
  • Tilgang til alle dokumentmaler som til en hver tid er tilgjengelig på Leder1.
  • Inntil 25 brukere av tjenesten. 
  • Faglig bistand og ordinær support i bruk av dokumentmalene.

Ved å tegne full tilgang til alle produktene så gjøres tjenesten tilgjengelig etter bestilling.
Brukeropplysninger sendes til oppgitt epostadresse. Tjenesten er ikke tilknyttet abonnement.

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter?

⇒ Kvalitetssikret av fagmiljø

⇒ Løpende oppdatert ihht lovverk

⇒ Hent ut dokumenter ved behov

⇒ Tilgang i 12 månede

⇒ Snittpris kr. 29,- pr. dokument