Opprett en dekkende og gyldig fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt benyttes dersom man i fremtiden trenger hjelp ifm sykdom som sinnslidelser, demens eller annen alvorlig sykdom.
Fremtidsfullmakten må være skriftlig. En fremtidsfullmakt kan opprettes hvor for eksempel det er en «fullmaktgiver», den som er syk,
og «fullmektig», den som skal ivareta interessene. 

Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Den kan også begrenses til salg av bolig og betaling av regninger.
En fremtidsfullmakt kan opprettes av en som er fylt 18 år, og har evnen til å forstå fullmaktens innhold. Man kan selv ikke være satt under 
vergemål for å være fullmektig.

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig, med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt.  Vitnene skal være til stede sammen, og det er et krav
at vitnene vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. En juridisk person kan ikke utpekes til fullmektig i en fremtidsfullmakt.

Malen vår kan enkelt tilpasses etter behov, og er kvalitetssikret av juridisk personell. 

KJØP FREMTIDSFULLMAKT