Få hjelp med konsulenttjenester

Som leder er det ikke alltid man har god nok kompetanse på alle felt internt i virksomheten,  eller kanskje at kompetansen finnes, men det mangler ressurser for å utføre. Vi har gjennom flere år bidratt virksomheter med konsulenttjenester innen bedriftsledelse, personal og styrearbeid

Med vårt nettverk av fagmiljø bistår vi med utforming av kontrakter og avtaler som agent/forhandleravtaler, franchiseavtaler, samarbeidsavtaler og   gjennomføring av GDPR dokumentasjon. I tillegg utarbeider vi også forretningsplaner, personalhåndbøker, franchisehåndbøker, kvalitetshåndbøker og håndbøker for idrettslag. Som en del av vår tjeneste kan du også få supportavtaler tilknyttet alle våre leveranser og tjenester.

Benytt vårt kontaktskjema for å starte dialog med oss om bistand rundt konsulenttjenester