Få hjelp med konsulenttjenester

Som leder er det ikke alltid man har god nok kompetanse på alle felt internt i virksomheten,  eller kanskje at kompetansen finnes, men det mangler ressurser for å utføre. Vi har gjennom flere år bidratt virksomheter med konsulenttjenester innen bedriftsledelse, personal og styrearbeid

Tjenesteinnhold:

– Med vårt nettverk av fagmiljø bistår vi med produksjon og utforming av tekstinnhold i kontrakter og avtaler, slik at du følger riktig formalia.
– Gjennomføring av GDPR dokumentasjon slik at virksomheten følger lovverket rundt personvernet.
– Utarbeidelse av forretningsplaner, strategidokument, personalhåndbøker, franchisehåndbøker, franchiseavtaler, kvalitetshåndbøker mm.

Våre tjenester utføres konfidensielt til hyggelige og avtalte priser.  Kontakt oss gjerne for å starte dialog om bistand rundt konsulenttjenester

 

Personvern, vilkår og betingelser